Tävlingsvillkor

Sociala medier

Villkor och regler för Kneippbyns tävlingar i sociala medier.

 1. Tävlingen organiseras av Fritidsanläggningar Kneippbyn AB och är inte på något sätt sponsrad, främjad, administrerad av eller förknippad med Facebook eller Instagram.
 2. Tävlande måste vara bosatt i Sverige och vara över 18 år.
 3. Du som deltar i tävlingen godkänner att vi eventuellt lägger upp ditt namn och tävlingsbidrag på Kneippbyns sociala medier samt på kneippbyn.se
 4. I tävlingar som anordnas på Facebook och/eller Instagram av Fritidsanläggningar Kneippbyn AB, deltar du alltid avgiftsfritt och utan krav på köp.
 5. Vinsten/priset kan inte tas ut i kontanter och kan inte heller bytas ut mot annan/andra produkter till ett likvärdigt pris. Vinnaren betalar eventuell vinstskatt.
 6. Anställda på Fritidsanläggningar Kneippbyn AB inkl dotterbolag och deras närstående tillåts inte att delta i Kneippbyns tävlingar på sociala medier.
 7. Facebookprofilen/Instagramprofilen du tävlar från, måste vara skapad i enighet med respektive plattforms communityregler.
 8. Bidrag som kan uppfattas stötande eller kränkande kan komma att tas bort utan förvarning.
 9. Samtliga vinnare utses av en jury ledd av Kneippbyns marknadsavdelning. Juryns beslut kan inte överklagas.
 10. Vinnaren utannonseras i den kanal som tävlingen sker från, där vinnaren/vinnarna informeras om vinsten. Inom 7 dagar efter detta ska vinnaren/vinnarna via personligt meddelande uppge kontaktuppgifter, adress samt personnummer för leverans av vinsten. Om inte vinnaren kontaktar Kneippbyn inom 7 dagar från offentliggörandet av vinnaren har Kneippbyn rätt att utse en ny vinnare.
 11. När du deltar i tävlingarna godkänner du Kneippbyns tävlingsregler och villkor.
 12. Information om hur vi hanterar personuppgifter finns i vår integritetspolicy.

Villkor och regler för Kneippbyns Sommartävling i samarbete med Coop Gotland.

 1. Tävlingen organiseras av Fritidsanläggningar Kneippbyn AB och är inte på något sätt sponsrad, främjad, administrerad av eller förknippad med Facebook eller Instagram.
 2. Tävlande måste vara bosatt i Sverige och vara över 18 år.
 3. Du som deltar i tävlingen godkänner att vi eventuellt lägger upp ditt namn och tävlingsbidrag på Kneippbyns sociala medier samt på kneippbyn.se
 4. Vinnarna kontaktas per telefon första måndagen i efterföljande vecka.
 5. Vinsten/priset kan inte tas ut i kontanter och kan inte heller bytas ut mot annan/andra produkter till ett likvärdigt pris. Vinnaren betalar eventuell vinstskatt.
 6. När du deltar i tävlingarna godkänner du Kneippbyns tävlingsregler och villkor.
 7. Information om hur vi hanterar personuppgifter finns i vår integritetspolicy.